نمره دهی دکتر مهرداد تاوتلی به عملکرد گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی

نمره دهی مهرداد تاوتلی به عملکرد گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی
مهرداد تاوتلی ؛ مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در مصاحبه اختصاصی با هتل نیوز اعلام کرد : به عملکرد همکارانم در گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی نمره ۱۹ میدهم.

وی عملکرد مجموعه عوامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در طول یکسال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به امکانات موجود و از سوی دیگر شرایط گردشگری کشور و وضعیت رکود اقتصادی، نمره 19 از 20 را به عملکرد تمامی همکاران خود در مجموعه می‌دهم.