رونمايى از ظاهر جديد وب سايت شركت گروه هتلهاى ايرانگردى و جهانگردى با حضور دکتر مهرداد تاوتلى

رونمايى از ظاهر جديد وب سايت شركت گروه هتلهاى ايرانگردى و جهانگردى با حضور مديرعامل و قائم مقام شركت در بازديد از غرفه شركت عدل آفرينان ماندگار در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته تهران انجام شد .

در بازديد “مهرداد تاوتلی” مديرعامل و ” حسن مجیدی” قائم مقام شركت از غرفه ى شركت عدل آفرينان ماندگار ، “حميد عسكرى آزاد” مديرعامل شركت عدل آفرينان ماندگار ، ضمن خوش آمدگويى، به ارائه گزارشى از پروژه هاى در حال اجرا ميان دو شركت پرداخت ، تاوتلى نيز ضمن تشكر از زحمات كاركنان شركت مذکور، خواست تا با سرعت بيشترى به كار خود ادامه دهند.
در ادامه از ظاهر جديد وب سايت شركت توسط “مهرداد تاوتلى” رونمايى شد و ايشان به بيان نقطه نظرات خود در مورد قالب جديد پرداختند .
وب سايت جديد شركت به زودى و تا قبل از پايان سال مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.