بازدید دکتر مهرداد تاوتلی از دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى

بازدید دکتر تاوتلی از غرفه هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی
مهرداد تاوتلی به همراه قائم مقام گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران بازدید کردند.

در حاشيه بازديد از دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى و صنايع وابسته تهران،
“مهرداد تاوتلی” مديرعامل و ” حسن مجیدی” قائم مقام گروه هتلهاى ايرانگردى و جهانگردى از غرفه هلدينگ گردشگردى تامين اجتماعى بازديد نمودند .