اولین جلسه هیات مدیره مهامین با حضور مهرداد تاوتلی


اولین جلسه هیات مدیره شرکت مهامین( مهان پردازش امین ) با حضور اعضای آن در سال ۹۹ برگزار شد.
در این جلسه مهندس یعقوبی ؛ مدیرعامل هلدینگ مهان ضمن قدردانی از زحمات دکتر مهرداد تاوتلی ؛ سرپرست مدیر عامل ، مهدی سرداری را به سمت مدیرعاملی، دکتر سعیدی ؛ مشاور مدیرعامل و دکتر محمد عاشق ؛ معاون اجرایی مدیر عامل منصوب کرد.
شرکت مهان پردازش امین در زمینه برندینگوبازاریابی مدیریت فضای مجازی تبلیغات پروژه ای_ معاونت فنی IT و هوشمند سازی فعالیت می کند.

دکتر تاوتلی در حال حاضر کمک شایانی به مهامین داشته و با متدهای به روز جهانی و کاربردی بازار کار ایران در حال پیشبرد اهداف و کمک به تیم جدید اجرایی و مهندس عاشق؛ معاون اجرایی است، البته وی به غیر از سرپرستی مدیر عامل مهامین ، مسئولیت های مهم و ارزشمند دیگری داشته و دارد .