مدیریت هتلداری و اهمیت اقتصادی آن چیست؟

مدیریت هتلداری
امروزه به دلیل پیشرفت در در صنعت گردشگری افراد شاغل در این صنعت تعدادشان روز به روز زیادتر می شود. صنعت گردشگری بزرگترین و پر مخاطب ترین صنعت در دنیا معرفی شده است. افراد شاغل در این صنعت افرادی هستند با آداب و رسوم، زبان، فرهنگ و رفتارهای گوناگون که همه آنها با یک زبان مشترک یعنی زبان گردشگری با یکدیگر در ارتباط هستند.
اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری
امروز صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی اقتصاد بسیاری از کشورها است. صنعت گردشگری در آغاز مبتنی بر تجربه افراد بود اما رشد سریع این صنعت باعث شد مباحث گردشگری و رشته های وابسته به آن به جمع رشته‌های تحصیلی در دانشگاه و اضافه گردد و نیروهای متخصصی را در جامعه گردشگرپذیر پرورش دهد. ایران یکی از ۱۰ کشور نخست در صنعت گردشگری معرفی شده است که تاکنون نتوانسته به جایگاه اصلی خود در این صنعت دست یابد. حال با توسعه علمی گردشگری در دانشگاه‌های ایران و تحصیل دانشجویان در رشته‌های مرتبط می توان قدم‌های مثبتی در توسعه صنعت گردشگری برداشت.
هتل داری که یکی از زیر بناهای اساسی جذب و توسعه توریسم و گردشگری است رشته مدیریت هتلداری را پدید آورده است و افراد مدیر و ماهری را در جهت پیشرفت و توسعه اهداف گردشگری آموزش می‌دهد.

افکار خود را به اشتراک گذارید