گردشگری و رونق اقتصاد ملی

Book-2(Dr.Tavatli)

این کتاب با اهداف آموزشی ، پژوهشی و پرورشی در تمام حوزه های علوم مخصوصا علوم اقتصادی ، مدیریت ، تجاری ، بازرگانی و کسب و کار … در راه توسعه ی علوم مدیریتی در حوزه گردشگری و هتلداری در کشور عزیزمان در سال 1396 به چاپ رسیده است.

امید آنکه نشر این کتاب گامی باشد هرچند کوچک در راه اعتلای مفاهیم اقتصادی و کسب و کاری به ویژه در حوزه گردشگری در کشور عزیزمان.

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتل داری

Book-1(Dr.Tavatli)

سازمان جهانی گردشگری در پیشبرد توسعه منابع انسانی نقش کلیدی دارد و برخی از اعضای وابسته به آن ، نمونه هایی از بهترین شیوه های عملکرد را برای رویارویی با چالش های مدیریت منابع انسانی در ضنعت هتلداری ارائه داده اند.

به زبانی ساده ، مدیریت منابع انسانی در رابطه با مدیریت به کارگیری افراد است  و بر نیازهای مدیریتی در استخدام ، به کارگیری و مدیریت کارایی عنصر انسانی تاکید دارد.

تکنیک های نوین مدیریت در شرکت های گردشگری

Book-3(Dr.Tavatli)

برای درک بهتر از مفهوم مدیریت به شکل امروزی و نوین آن ، باید پیش از هر چیز تاریخ توسعه آن را به دقت مطالعه و  بررسی کرد. در واقع هر موسسه ای باید از طریق یک مدیر اداره گردد همچنین  امروزه در شرایط رقابتی بین موسسات شیوه ای از مدیریت موثر است که علاوه بر انعطاف پذیری بر امر خلاقیت و نوآوری مبتنی باشد.

خلاقیت و نوآوری از آن دسته اموری است که مدیریت درست یا نادرست آن می تواند مستقیما در بعد اقتصادی موسسات گردشگری خصوصا از نظر رقابت (که اساس اقتصاد نوین را تشکیل می دهد) تاثیر گذار باشد.

 

مبانی سازمان و مدیریت

Book-4(Dr.Tavatli)

از قدیم الایام انسان ها برای چرخه حیات و کنار آمدن با پدیده ها ، مبادرات به تأسیس و گسترش سازمان ها کرده اند تا از طریق آن بتوانند اهداف و نیازهای خود را محقق سازند ، این کتاب در راستای راه توسعه ی مبانی سازمان و مدیریت در کشور عزیزمان در سال 1394 به چاپ رسیده است.

یکی از چالش های اصلی مدیران گردشگری در قرن 21 ، یافتن شیوه هایی برای پایداری و با کیفیت تر کردن اشتغال در گردشگری است.

دکتر مهرداد تاوتلی

Book-5(Dr.Tavatli)